Search for:
 

KANAL 12 : Autors sang


   

Første og eneste radiokanal med autors sang i Rusland. Autors sang er en benævnelse for en stor gruppe af den russiske musik. Kanalen spiller musik af russiske sangere gennem de sidste 40 år. Sangenes uselviskhed og ærbarhed gør dem nære for mange mennesker.